Category Archives: DOWNLOAD

Download Trọn bộ Adobe Master Collection CC và Adobe Master Collection CS6 full

link trọn bộ: http://www.fshare.vn/file/TJZYPXQJQT/

link từng bản thường dùng:

Adobe After Effects CC: http://www.fshare.vn/file/T09DH63XAT/
Adobe audtion: http://www.fshare.vn/file/TH67R5QS5T/
Dreamweaver CC: http://www.fshare.vn/file/TMF051D77T/
hoặc
http://www.fshare.vn/file/TBMSM9ZT7T/
http://www.fshare.vn/file/TDY0QBJXNT/Adobe flash professional CC: http://www.fshare.vn/file/TM2K10BTRT/
Adobe Illustrator CC: http://www.fshare.vn/file/TNRNY3P9BT/
Adobe Photoshop CC: http://www.fshare.vn/file/T4V1JYA8WT/
Adobe Photoshop Lightroom 5: http://www.fshare.vn/file/TZJR54YZMT/
Adobe Premiere Pro CC: http://www.fshare.vn/file/TKFV5WPAQT/crack: http://www.fshare.vn/file/T11WZKGAGT/
hoặc:
http://www.fshare.vn/file/TB05ZQST8T/
http://www.fshare.vn/file/T7TWRK1W2T/
http://www.fshare.vn/file/T6CVW85KDT/
http://www.fshare.vn/file/TAADY0QH2T/

Adobe CS6 Master Collection FullLink download trọn bộ Adobe CS6 Master Collection Full cracked bao gồm:

Photoshop CS6 Extended
Illustrator CS6
InDesign CS6
Acrobat X Pro
Flash Professional CS6
Flash Builder 4.6 Premium Edition
Dreamweaver CS6
Fireworks CS6
Adobe Premiere Pro CS6
After Effects CS6
Adobe Audition CS6
SpeedGrade CS6
Prelude CS6
Encore CS6
Bridge CS6
Media Encoder CS6


link + crack: http://www.fshare.vn/file/TKZ16B504T/

bonus Dreamweaver CS6 full: http://www.fshare.vn/file/T97Y43Y28T/

Photoshop CS6 Extended: http://www.fshare.vn/file/TYQHJ4R2MT/
crack: http://www.fshare.vn/file/TAN9VMNN2T/
Photoshop CS6 Portable: http://www.fshare.vn/file/T7PXSH5RYT
hoặc: http://www.fshare.vn/file/T7PXSH5RYT/
Hướng dẫn sử dụng PS: http://www.fshare.vn/file/T3TQTGG5KT
và: http://www.fshare.vn/file/TARCH1RZHT
và: http://www.fshare.vn/file/T3TQTGG5KT/
và: http://www.fshare.vn/file/TARCH1RZHT/

After Effects CS6: http://www.fshare.vn/file/TJ0PB06P3T/
bộ Evolution 4: http://www.fshare.vn/file/TMQVS2HB8T/

Adobe Audition CS6: http://www.fshare.vn/file/TQSSHN80YT/

Adobe Photoshop lightroom 4.4: http://www.fshare.vn/file/T4J5WWWPNT

Dreamweaver CS5: http://www.fshare.vn/file/TWZ5VY5QVT/
keygen: http://www.fshare.vn/file/T6Q9Y0V2VT/


Hướng dẫn crack:
1. Ngắt kết nối Internet
2. Cài đặt với chế độ Trial
3. Copy file amtlib.dll dán chồng vào thư mục cài trong ổ C

%d bloggers like this: